Languages فارسی English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIKaratun Qur’ani


access_time 2021-07-31 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-31 21:04:23

00:03:54 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-07-31 21:19:56

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-31 21:42:32

00:32:04 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-07-31 22:21:27

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-07-31 23:01:22

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-31 00:04:41

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-31 00:56:36

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-07-31 01:28:29

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-31 02:00:41

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-31 05:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-31 05:04:23

00:06:02 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-07-31 05:20:49

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-31 05:43:25

00:32:04 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-07-31 06:22:20

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-07-31 07:02:15

00:54:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-31 08:05:34

00:30:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-31 08:57:29

00:30:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-07-31 09:29:22

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-31 10:01:34

00:50:00 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-07-31 10:57:51

00:15:00 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-31 11:20:27

00:32:04 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-07-31 11:59:22

00:30:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-07-31 12:39:17

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-31 13:56:19

00:30:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-07-31 14:48:14

00:54:00 hourglass_full

TSARON AL'UMMA


access_time 2021-07-31 15:20:07

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-31 15:52:19

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-26 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-26 21:04:23

00:05:06 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-07-26 21:20:31

00:26:43 hourglass_full

Taurarin Shiriya


access_time 2021-07-26 21:51:22

00:35:09 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-26 22:24:05

00:20:00 hourglass_full

ZIYARAR ALI YASIN


access_time 2021-07-26 22:49:02

00:07:43 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-07-26 23:05:14

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-07-26 00:01:51

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-07-26 00:51:31

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-26 01:23:49

00:32:04 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-26 01:57:30

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-26 05:02:23

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-26 05:06:46

00:05:06 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-07-26 05:22:54

00:26:43 hourglass_full

Taurarin Shiriya


access_time 2021-07-26 05:53:45

00:35:09 hourglass_full

ZIYARAR ALI YASIN


access_time 2021-07-26 06:18:45

00:07:43 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-26 06:26:28

00:20:00 hourglass_full

ZIYARAR ALI YASIN


access_time 2021-07-26 06:51:25

00:07:43 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2021-07-26 07:07:37

00:55:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-07-26 08:04:14

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-07-26 08:53:54

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-26 09:26:12

00:32:04 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-26 09:59:53

00:50:00 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2021-07-26 11:21:03

00:26:43 hourglass_full

Taurarin Shiriya


access_time 2021-07-26 11:52:43

00:35:09 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-07-26 12:27:49

01:00:00 hourglass_full

ZIYARAR ALI YASIN


access_time 2021-07-26 13:27:49

00:07:43 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE


access_time 2021-07-26 13:35:32

00:20:38 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-07-26 14:38:22

00:28:58 hourglass_full

AƘIDUN MUSULUNCI DAGA ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-26 15:17:09

00:32:04 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-26 15:50:50

00:20:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-26 16:10:50

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-27 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-07-27 21:23:11

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-07-27 21:41:38

00:30:00 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-07-27 22:15:14

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-07-27 23:04:57

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-27 00:13:29

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-27 00:59:29

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-07-27 01:25:22

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-27 01:56:18

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-27 05:01:28

00:04:23 hourglass_full

Addu`ar Tawassuli


access_time 2021-07-27 05:20:53

00:15:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-07-27 05:39:20

00:30:00 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-07-27 06:12:56

00:32:30 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2021-07-27 07:02:39

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-27 08:11:11

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-27 08:57:11

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-07-27 09:23:04

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-27 09:54:00

00:50:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-07-27 11:14:12

00:30:00 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2021-07-27 11:47:48

00:32:30 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-07-27 12:37:31

01:00:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI MAI GIRMA


access_time 2021-07-27 13:46:03

00:37:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-27 14:32:52

00:20:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-07-27 14:53:41

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-27 15:39:47

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-28 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-28 21:04:23

00:02:36 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-07-28 21:15:08

00:16:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2021-07-28 21:31:57

00:30:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-07-28 21:59:19

00:54:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-07-28 23:00:12

00:50:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-07-28 00:44:52

00:45:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-07-28 01:34:53

00:34:11 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-28 02:10:00

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-28 05:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-28 05:04:23

00:02:36 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-07-28 05:24:57

00:16:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2021-07-28 05:41:46

00:30:00 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2021-07-28 06:09:08

00:54:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-07-28 07:10:01

00:50:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-07-28 08:54:41

00:45:00 hourglass_full

TAURARIN SHIRIYA


access_time 2021-07-28 09:44:42

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-28 10:08:29

00:50:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-28 11:01:34

00:02:36 hourglass_full

HANYOYIN TARBIYYA


access_time 2021-07-28 11:04:10

00:16:00 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE A ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2021-07-28 11:20:59

00:34:11 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-28 12:33:25

01:00:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-07-28 13:57:45

00:45:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2021-07-28 14:52:34

00:50:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-28 16:01:15

01:00:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-29 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-29 21:04:23

00:02:36 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-07-29 21:15:08

00:19:40 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-29 21:35:44

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-07-29 22:05:33

01:00:00 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-07-29 23:14:33

00:42:14 hourglass_full

IMAM ALIYU (A.S)


access_time 2021-07-29 00:12:03

00:42:09 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-07-29 01:08:56

00:28:58 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-29 02:09:47

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-29 05:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-29 05:07:43

00:01:24 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-07-29 05:14:11

00:19:40 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-29 05:34:47

00:20:00 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2021-07-29 06:04:36

01:00:00 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2021-07-29 07:13:36

00:42:14 hourglass_full

IMAM ALIYU (A.S)


access_time 2021-07-29 08:11:06

00:42:09 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-07-29 09:07:59

00:28:58 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-29 11:02:10

00:01:24 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2021-07-29 11:08:38

00:19:40 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-29 11:29:34

00:20:00 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2021-07-29 12:30:07

00:58:00 hourglass_full

IMAM ALIYU (A.S)


access_time 2021-07-29 13:37:56

00:42:09 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2021-07-29 14:44:38

00:28:58 hourglass_full

Rayuwar Magabata


access_time 2021-07-29 15:39:34

00:20:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-29 16:12:43

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-30 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-30 21:07:43

00:01:24 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-07-30 21:14:11

00:20:41 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-30 21:59:50

01:00:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-07-30 23:08:57

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-07-30 23:48:04

00:20:38 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-07-30 00:24:25

00:45:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-07-30 01:09:14

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-07-30 01:47:52

00:30:00 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-30 02:19:05

00:50:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2021-07-30 05:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-30 05:04:23

00:03:54 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-07-30 05:18:03

00:20:41 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-30 06:03:42

01:00:00 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-07-30 07:12:49

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-07-30 07:51:56

00:20:38 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-07-30 08:28:17

00:45:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-07-30 09:13:06

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-07-30 09:51:44

00:30:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-30 10:22:57

00:03:54 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-07-30 10:30:20

00:20:41 hourglass_full

MAHADAWIYYA


access_time 2021-07-30 11:15:59

00:30:00 hourglass_full

MU SAN HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2021-07-30 11:55:06

00:20:38 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2021-07-30 12:16:33

01:00:00 hourglass_full

TARIHIN IBNU SINA


access_time 2021-07-30 13:32:16

00:45:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA


access_time 2021-07-30 14:17:05

00:30:55 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2021-07-30 14:55:43

00:30:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2021-07-30 15:25:43

00:03:54 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI (A.S)


access_time 2021-07-30 15:53:06

00:20:41 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI MAI GIRMA DAGA HARAMIN SAYYIDA MA’ASUMA (A.S) A BIRNIN QUM MAI DARAJA


access_time 2021-07-30 16:13:47

00:50:00 hourglass_full
fact

3634513

ZIYAR0RI

fact

37224

ADADIN SAUKEWA

fact

1936

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI