Languages فارسی فارسى درى English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili Deutsche РУС Fulfulde Mandingue

SABABBIN BIDIYOYIDangane Da SaminMu

Da sunan Allah Mai rahama Mai jin kai

Tashar HadiTV Mu'assasa ce wadda ba ta kasuwanci ba da aka assasa ta a shekara ta 2004

Hadafin Asali na wannan Mu'assasa shi ne yada ingantacciyar koyarwar Ahalilbaiti (a.s) da Harsuna daban-daban na Duniya
Wannan Mu'assasa a halin yanzu tana watsa shirye-shiryenta ga masu kallo da Harsuna 15 wadanda suke a cikin Tashoshin Talabijin guda 8

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-24 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-24 21:04:23

00:05:06 hourglass_full

ZIYARA JAMI'A


access_time 2024-06-24 21:14:11

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA -2


access_time 2024-06-24 21:48:13

00:35:16 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-24 22:30:21

00:20:01 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2024-06-24 23:00:11

01:00:00 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2024-06-24 00:02:16

00:33:44 hourglass_full

RAYUWAR MAGABATA


access_time 2024-06-24 00:48:00

00:19:59 hourglass_full

JIGON GINA AL’UMMA


access_time 2024-06-24 01:21:29

00:29:03 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-24 01:59:39

01:00:24 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-24 09:00:03

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-24 09:04:26

00:05:06 hourglass_full

ZIYARA JAMI'A


access_time 2024-06-24 09:14:14

00:26:43 hourglass_full

HASKEN RAYUWA -2


access_time 2024-06-24 09:48:43

00:35:27 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-24 10:40:51

00:20:01 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2024-06-24 11:01:57

00:33:44 hourglass_full

JIGON GINA AL’UMMA


access_time 2024-06-24 11:46:45

00:29:03 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2024-06-24 12:30:00

01:00:00 hourglass_full

RAYUWAR MAGABATA


access_time 2024-06-24 13:37:46

00:19:59 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-24 14:03:16

01:00:24 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-25 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-25 21:04:23

00:05:06 hourglass_full

ADDU'AR TAWASSUL


access_time 2024-06-25 21:14:11

00:18:30 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-25 21:32:41

00:20:21 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2024-06-25 22:02:09

00:58:00 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2024-06-25 23:15:33

00:33:15 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE


access_time 2024-06-25 23:55:42

00:22:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI


access_time 2024-06-25 00:25:39

00:30:34 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2024-06-25 00:59:36

00:31:43 hourglass_full

HASKEN RUHI


access_time 2024-06-25 01:39:19

00:06:36 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-25 01:45:55

01:03:59 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-25 09:01:53

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-25 09:06:16

00:02:36 hourglass_full

ADDU'AR TAWASSUL


access_time 2024-06-25 09:11:57

00:18:30 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-25 09:30:27

00:20:21 hourglass_full

HALARAR ARIFAI


access_time 2024-06-25 10:09:20

00:33:15 hourglass_full

KYAWAWAN HALAYE


access_time 2024-06-25 10:43:07

00:22:00 hourglass_full

TAFSIRIN ALƘUR'ANI


access_time 2024-06-25 11:10:15

00:30:34 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2024-06-25 11:51:34

00:31:43 hourglass_full

KIMIYYAR LAFIYA


access_time 2024-06-25 12:30:34

00:58:00 hourglass_full

HASKEN RUHI


access_time 2024-06-25 13:46:23

00:06:36 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-25 13:52:59

01:03:59 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-26 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-26 21:04:23

00:02:36 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-06-26 21:10:04

00:30:39 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-26 21:41:48

00:19:48 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2024-06-26 22:08:50

00:57:00 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2024-06-26 23:10:57

01:00:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA 3


access_time 2024-06-26 00:13:02

00:30:41 hourglass_full

TARIHIN IMAM ALI


access_time 2024-06-26 00:50:08

00:37:06 hourglass_full

ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2024-06-26 01:28:08

00:25:11 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-26 01:57:24

01:04:30 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-26 09:01:54

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-26 09:06:17

00:01:24 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-06-26 09:11:25

00:30:39 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-26 09:44:09

00:19:48 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2024-06-26 10:12:16

01:00:00 hourglass_full

HASKEN RAYUWA 3


access_time 2024-06-26 11:18:24

00:30:41 hourglass_full

TARIHIN IMAM ALI


access_time 2024-06-26 11:51:55

00:37:06 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2024-06-26 12:30:50

00:55:00 hourglass_full

ZAMANTAKEWAR AURE


access_time 2024-06-26 13:27:50

00:25:11 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-26 13:57:06

01:04:30 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-27 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-27 21:04:23

00:01:24 hourglass_full

DU'A'U KUMAILI


access_time 2024-06-27 21:09:31

00:42:14 hourglass_full

HASKEN RUHI


access_time 2024-06-27 21:56:04

00:07:32 hourglass_full

DUNIYAR SHI"ANCI


access_time 2024-06-27 22:13:16

00:50:43 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-27 23:13:05

00:20:02 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2024-06-27 23:33:39

00:33:44 hourglass_full

TARIHIN ANNABI YUSUF


access_time 2024-06-27 00:14:42

00:47:24 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI


access_time 2024-06-27 01:21:46

00:30:39 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-27 01:58:58

01:02:17 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-27 09:02:28

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-27 09:06:51

00:03:54 hourglass_full

DU'A'U KUMAILI


access_time 2024-06-27 09:14:05

00:42:14 hourglass_full

AIKIN HAJJI


access_time 2024-06-27 10:04:20

00:20:02 hourglass_full

HASKEN RUHI


access_time 2024-06-27 10:24:54

00:07:32 hourglass_full

INA GWANIN WANI


access_time 2024-06-27 10:35:27

00:33:44 hourglass_full

TARIHIN ANNABI YUSUF


access_time 2024-06-27 11:11:00

00:47:24 hourglass_full

RAYUWAR MA'ASUMAI


access_time 2024-06-27 11:59:29

00:30:39 hourglass_full

DUNIYAR SHI"ANCI


access_time 2024-06-27 12:30:41

00:50:43 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-27 13:57:17

01:02:17 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-28 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-28 21:04:23

00:03:54 hourglass_full

GUDUMMWAR SHI’A


access_time 2024-06-28 21:11:37

00:32:29 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2024-06-28 22:12:20

01:00:00 hourglass_full

RAYUWAR MAGABATA


access_time 2024-06-28 23:18:19

00:19:59 hourglass_full

HASKEN RAYUWA -1


access_time 2024-06-28 00:08:55

00:32:59 hourglass_full

TARIHIN IMAM ALI


access_time 2024-06-28 00:45:05

00:37:06 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2024-06-28 01:28:49

00:32:47 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-06-28 09:01:31

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-06-28 09:05:54

00:03:54 hourglass_full

ADDU'O'IN MAKO


access_time 2024-06-28 09:09:48

00:03:20 hourglass_full

GUDUMMWAR SHI’A


access_time 2024-06-28 09:13:08

00:32:29 hourglass_full

RAYUWAR MAGABATA


access_time 2024-06-28 10:14:26

00:19:59 hourglass_full

HASKEN RAYUWA -1


access_time 2024-06-28 11:15:32

00:32:59 hourglass_full

TARIHIN IMAM ALI


access_time 2024-06-28 11:53:08

00:37:06 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE


access_time 2024-06-28 12:30:14

01:00:00 hourglass_full

HAƘIƘANIN SHI’ANCI


access_time 2024-06-28 13:30:46

00:32:47 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-06-28 14:04:46

00:58:42 hourglass_full
fact

14742836

ZIYAR0RI

fact

5556

ADADIN SAUKEWA

fact

1988

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI