Languages فارسی English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili Deutsche فارسى درى РУС

SABABBIN BIDIYOYIDangane Da SaminMu

Da sunan Allah Mai rahama Mai jin kai

Tashar HadiTV Mu'assasa ce wadda ba ta kasuwanci ba da aka assasa ta a shekara ta 2004

Hadafin Asali na wannan Mu'assasa shi ne yada ingantacciyar koyarwar Ahalilbaiti (a.s) da Harsuna daban-daban na Duniya
Wannan Mu'assasa a halin yanzu tana watsa shirye-shiryenta ga masu kallo da Harsuna 15 wadanda suke a cikin Tashoshin Talabijin guda 8

Karatun Qur’ani


access_time 2022-08-20 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-20 21:04:23

00:03:54 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-20 21:28:52

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-20 22:03:09

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-20 22:58:09

00:17:23 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-20 23:32:45

00:16:33 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-20 00:30:15

00:30:42 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-20 01:01:25

00:53:44 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2022-08-20 02:00:28

01:01:43 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-20 05:51:57

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-20 06:26:14

00:45:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-20 07:11:38

00:17:23 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-20 07:46:14

00:16:33 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-20 09:07:58

00:30:42 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-20 09:44:27

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-20 10:29:55

00:53:44 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-20 11:28:58

00:32:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-20 12:01:41

00:17:23 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2022-08-20 12:30:16

01:00:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-20 13:31:27

00:16:33 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-20 14:12:51

00:30:42 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-20 14:44:01

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-20 15:34:20

00:53:44 hourglass_full

KARATUN ALƘUR'ANI


access_time 2022-08-21 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-21 21:04:23

00:06:02 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-21 21:19:12

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-21 22:01:35

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-21 22:53:33

00:15:19 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-21 23:26:16

00:17:33 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2022-08-21 23:50:01

00:50:00 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-21 00:00:54

00:28:39 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-21 00:05:58

00:56:09 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2022-08-21 00:29:02

00:59:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2022-08-21 00:29:51

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-21 01:00:57

00:01:24 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-21 05:29:08

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-21 05:35:23

00:45:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-21 05:36:34

00:15:19 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-21 07:11:38

00:16:11 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2022-08-21 07:39:45

00:50:00 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-21 08:44:30

00:28:39 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-21 09:38:40

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-21 09:44:27

00:56:09 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-21 10:29:55

00:32:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-21 11:28:58

00:15:19 hourglass_full

WAIWAYE ADON TAFIYA


access_time 2022-08-21 12:19:04

00:59:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-21 12:30:16

00:16:11 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-21 13:48:43

00:28:39 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-21 13:59:08

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-21 14:12:51

00:56:09 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2022-08-22 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-22 21:07:43

00:01:24 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-22 21:31:56

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-22 22:06:13

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-22 23:01:13

00:13:40 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-22 23:32:06

00:16:04 hourglass_full

Ziyara Jami’a


access_time 2022-08-22 23:59:18

00:26:43 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-22 00:38:33

00:30:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-22 01:09:01

00:51:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2022-08-22 02:08:47

00:55:00 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-22 05:03:47

00:03:54 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-22 05:43:13

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-22 06:17:30

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-22 07:07:54

00:13:40 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-22 07:38:36

00:16:04 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-22 09:10:16

00:30:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-22 09:40:44

00:50:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-22 10:39:58

00:51:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-22 11:53:19

00:32:00 hourglass_full

HANKALI A RAYUWAR ƊAN’ADAM


access_time 2022-08-22 12:26:26

00:55:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-22 13:21:54

00:13:40 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-22 13:55:37

00:16:04 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-22 14:33:29

00:30:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-22 15:10:12

00:50:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-22 16:00:40

00:51:00 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2022-08-17 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-17 21:04:23

00:02:36 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-17 21:27:10

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-17 22:01:27

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-17 22:56:27

00:15:19 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-17 23:19:19

00:17:33 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2022-08-17 23:52:32

00:50:00 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-17 00:48:00

00:28:39 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-17 01:17:07

00:55:14 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2022-08-17 02:12:21

00:54:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-17 05:37:16

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-17 06:11:33

00:45:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-17 06:56:57

00:15:19 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-17 07:29:29

00:16:11 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2022-08-17 07:51:23

00:50:00 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-17 09:02:16

00:28:39 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-17 09:41:05

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-17 10:26:33

00:55:14 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-17 11:27:06

00:32:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-17 11:59:49

00:15:19 hourglass_full

ZAUREN MALAMAI


access_time 2022-08-17 12:32:21

00:54:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-17 13:26:21

00:16:11 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-17 14:07:47

00:28:39 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-17 14:46:36

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-17 15:37:23

00:55:14 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2022-08-18 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-18 21:04:23

00:02:36 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-18 21:17:30

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-18 21:51:47

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-18 22:46:47

00:15:25 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-18 23:19:25

00:16:12 hourglass_full

Hadisin Ahalil Kisa


access_time 2022-08-18 23:36:48

00:19:40 hourglass_full

Du`au Kumaili


access_time 2022-08-18 23:57:17

00:42:14 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-18 00:39:55

00:32:10 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-18 01:12:33

00:53:44 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2022-08-18 02:06:45

01:00:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-18 05:36:19

00:30:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-18 06:08:36

00:45:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-18 06:54:00

00:15:25 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-18 07:26:27

00:16:12 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-18 09:01:30

00:32:10 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-18 09:34:08

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-18 10:28:22

00:53:44 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-18 11:44:27

00:30:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-18 12:15:34

00:15:25 hourglass_full

INA MUKA DOSA


access_time 2022-08-18 12:31:20

01:00:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-18 13:38:21

00:16:12 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-18 14:16:21

00:32:10 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-18 15:10:39

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-18 15:56:07

00:53:44 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2022-08-19 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN KWANAKIN MAKO


access_time 2022-08-19 21:07:43

00:01:24 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-19 21:26:13

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-19 22:00:30

00:50:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-19 22:55:30

00:15:36 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-19 23:28:19

00:16:14 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-19 00:26:16

00:32:48 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-19 00:59:32

00:55:14 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2022-08-19 02:00:05

01:00:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-19 05:39:31

00:32:00 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-19 06:13:48

00:45:00 hourglass_full

KUNDIN ZIYARORI


access_time 2022-08-19 06:59:12

00:15:19 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-19 07:31:44

00:16:14 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-19 08:53:09

00:32:48 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-19 09:26:25

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-19 10:11:53

00:55:14 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2022-08-19 11:12:26

00:32:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2022-08-19 12:17:41

00:16:14 hourglass_full

HUKUNCE-HUKUNCE A MUSULUNCI


access_time 2022-08-19 12:34:38

01:00:00 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NAJERIYA


access_time 2022-08-19 13:59:10

00:32:48 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2022-08-19 14:42:08

00:45:00 hourglass_full

TARIHIN MUKUTAR


access_time 2022-08-19 15:32:55

00:55:14 hourglass_full
fact

6025456

ZIYAR0RI

fact

5760

ADADIN SAUKEWA

fact

1714

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI