Languages فارسی فارسى درى English اردو Azəri Bahasa Indonesia پښتو français ไทย Türkçe Hausa Kurdî Kiswahili Deutsche РУС Fulfulde Mandingue

SABABBIN BIDIYOYIDangane Da SaminMu

Da sunan Allah Mai rahama Mai jin kai

Tashar HadiTV Mu'assasa ce wadda ba ta kasuwanci ba da aka assasa ta a shekara ta 2004

Hadafin Asali na wannan Mu'assasa shi ne yada ingantacciyar koyarwar Ahalilbaiti (a.s) da Harsuna daban-daban na Duniya
Wannan Mu'assasa a halin yanzu tana watsa shirye-shiryenta ga masu kallo da Harsuna 15 wadanda suke a cikin Tashoshin Talabijin guda 8

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-20 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-20 21:04:23

00:06:24 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-20 21:19:20

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-20 21:49:52

00:14:56 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-20 22:07:44

00:55:06 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2024-07-20 23:10:09

00:50:09 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-20 00:02:36

00:33:52 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-20 00:43:14

00:35:19 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-20 01:22:47

00:29:42 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-20 01:58:30

01:01:43 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-20 09:00:13

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-20 09:04:36

00:03:39 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-20 09:17:03

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-20 09:56:36

00:14:56 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-20 10:14:28

00:33:52 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-20 10:53:45

00:35:19 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-20 11:29:36

00:55:06 hourglass_full

MIMBARIN HUSAINI


access_time 2024-07-20 12:30:43

00:50:09 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-20 13:23:51

00:29:42 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-20 14:02:19

01:01:43 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-21 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-21 21:04:23

00:03:39 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-21 21:11:46

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-21 21:45:28

00:14:48 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-21 22:00:48

00:53:08 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2024-07-21 23:13:14

00:55:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-21 00:15:00

00:30:22 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-21 00:49:06

00:29:43 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-21 01:22:31

00:30:57 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-21 02:02:14

00:59:14 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-21 09:01:28

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-21 09:05:51

00:05:06 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-21 09:15:39

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-21 10:04:57

00:14:48 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-21 10:25:30

00:30:22 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-21 11:00:06

00:29:43 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-21 11:37:04

00:53:08 hourglass_full

MAKONMU A YAU


access_time 2024-07-21 12:30:47

00:55:00 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-21 13:33:43

00:30:57 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-22 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-22 21:04:23

00:05:06 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-22 21:14:11

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-22 21:47:53

00:15:05 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-22 22:12:31

00:56:09 hourglass_full

DARUSSA DAGA ASHURA


access_time 2024-07-22 23:09:12

00:56:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-22 00:06:08

00:29:22 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-22 00:40:47

00:30:59 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-22 01:16:35

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-22 01:56:31

01:03:33 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-22 09:00:04

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-22 09:04:27

00:05:06 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-22 09:14:15

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-22 09:50:01

00:15:05 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-22 10:10:10

00:29:22 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-22 10:44:10

00:30:00 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-22 11:33:28

00:56:09 hourglass_full

DARUSSA DAGA ASHURA


access_time 2024-07-22 12:30:12

00:58:00 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-22 13:28:44

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-22 13:59:33

01:03:33 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-23 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-23 21:04:23

00:05:06 hourglass_full

ADDU'AR TAWASSUL


access_time 2024-07-23 21:14:11

00:18:30 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-23 21:32:41

00:31:48 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-23 22:05:01

00:15:05 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-23 22:23:27

00:51:15 hourglass_full

DARUSSA DAGA ASHURA


access_time 2024-07-23 23:15:38

00:55:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-23 00:14:03

00:34:13 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-23 00:48:48

00:31:59 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-23 01:30:20

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-23 02:01:06

00:59:06 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-23 09:00:12

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-23 09:04:35

00:02:36 hourglass_full

ADDU'AR TAWASSUL


access_time 2024-07-23 09:10:16

00:18:30 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-23 09:28:46

00:31:48 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-23 10:05:45

00:15:05 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-23 10:26:07

00:34:13 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-23 11:00:52

00:31:59 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-23 11:33:47

00:51:15 hourglass_full

DARUSSA DAGA ASHURA


access_time 2024-07-23 12:30:06

00:55:00 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-23 13:25:38

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-23 14:02:00

00:59:06 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-24 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-24 21:04:23

00:02:36 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-24 21:10:04

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-24 21:45:14

00:15:05 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-24 22:11:30

00:58:43 hourglass_full

HUKUNCE HUKUNCEN MAKOKI


access_time 2024-07-24 23:13:09

00:55:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-24 00:11:05

00:32:10 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-24 00:45:08

00:32:59 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-24 01:21:28

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-24 01:59:36

01:02:40 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-24 09:02:16

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-24 09:06:39

00:01:24 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-24 09:11:47

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-24 09:44:25

00:15:05 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-24 10:10:41

00:32:10 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-24 10:47:05

00:32:59 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-24 11:23:25

00:58:43 hourglass_full

HUKUNCE HUKUNCEN MAKOKI


access_time 2024-07-24 12:30:02

00:55:00 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-24 13:25:34

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-24 14:00:02

01:02:40 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-25 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-25 21:04:23

00:01:24 hourglass_full

DU'A'U KUMAILI


access_time 2024-07-25 21:05:47

00:42:14 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-25 21:48:50

00:30:00 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-25 22:26:05

00:55:14 hourglass_full

HUKUNCE HUKUNCEN MAKOKI


access_time 2024-07-25 23:25:01

01:00:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-25 00:25:33

00:15:05 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-25 00:45:10

00:32:59 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-25 01:26:03

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-25 01:56:49

01:03:27 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-25 09:00:16

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-25 09:04:39

00:03:54 hourglass_full

DU'A'U KUMAILI


access_time 2024-07-25 09:09:06

00:42:14 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-25 10:00:06

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-25 10:40:08

00:15:05 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-25 10:55:45

00:32:59 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-25 11:34:25

00:55:14 hourglass_full

HUKUNCE HUKUNCEN MAKOKI


access_time 2024-07-25 12:30:11

01:00:00 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-25 13:30:43

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-25 14:01:46

01:03:27 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-26 21:00:00

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-26 21:04:23

00:03:54 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-26 21:11:37

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-26 21:46:54

00:15:05 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-26 22:06:44

00:53:44 hourglass_full

HUKUNCE HUKUNCEN MAKOKI


access_time 2024-07-26 23:05:38

01:00:00 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-26 00:06:32

00:33:15 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-26 00:40:19

00:32:59 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-26 01:23:00

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-26 01:58:51

01:02:12 hourglass_full

Karatun Qur’ani


access_time 2024-07-26 09:01:03

00:04:23 hourglass_full

ZIYARORIN MAKO


access_time 2024-07-26 09:05:26

00:03:54 hourglass_full

DAGA MALAMAN SUNNA


access_time 2024-07-26 09:12:40

00:30:00 hourglass_full

TSARIN RAYUWA


access_time 2024-07-26 09:43:12

00:15:05 hourglass_full

JIRGIN TSIRA


access_time 2024-07-26 10:12:07

00:33:15 hourglass_full

ZAMAN ASHURA A NIGERIA


access_time 2024-07-26 10:46:16

00:32:59 hourglass_full

TARIHIN MUKTAR


access_time 2024-07-26 11:27:09

00:53:44 hourglass_full

HUKUNCE HUKUNCEN MAKOKI


access_time 2024-07-26 12:30:26

01:00:00 hourglass_full

TAMBAYA DA AMSA


access_time 2024-07-26 13:30:58

00:30:14 hourglass_full

KARATUN ALƘUR’ANI


access_time 2024-07-26 14:02:06

01:02:12 hourglass_full
fact

15163081

ZIYAR0RI

fact

5556

ADADIN SAUKEWA

fact

2030

ADADIN BIDIYO

fact

17

ADADIN MAƘALOLI

SHAFIN SAƘWANNI

MAFI SABUNTAR MAƘALOLI